Masaj Terapistleri ve Spor Antrenörleri Derneği
Masspa
İsmet İnönü Cad. Üstün İşhanı  Kat:2  No:6   Eskişehir
0536 817 06 68

 

                 

 

      

Sağlık konusunda desteğe ihtiyaç duyan kişiler konuşma terapisi olarak da ifade edilen psikoterapi uygulamalarının genellikle oldukça yararlı olduğunu ifade ederler. Uygulanacak terapinin türü ve süresi danışanların kişisel ihtiyaçlarına göre değişebileceği gibi psikoterapi, devam eden ilaç kullanımı ya da farklı tedavi yöntemlerini destekleyici olarak da uygulanabilir. 

 

Alanında uzman bir psikoterapist ya da psikolojik danışman ile konuşmak duygu ve düşünce dünyanızda yaşanan değişimleri anlamanıza, hedeflerinizi, geçmiş deneyimlerinizi, amaçlarınızı netleştirmenize ve yaşam kalitenizi artırmanıza yardımcı olabilir.

 

Kişisel problemlerimizi bir başkasına açıkça anlatma düşüncesi ilk başta birçok kişi için zor olsa da yaşamınızı ve sağlığınızı derinden etkileyen konular hakkında uzman psikoterapistlerden alacağınız yönlendirmelerin pozitif etkileriyle problemlerinizle çok daha kolay başa çıkabilirsiniz. Terapi ayrıca kendinizi duygusal olarak rahatlamanıza, bir uzman tarafından dinlenip anlaşıldığınızı, desteklendiğinizi hissetmenize de yardımcı olacaktır. 

 

Terapinin Faydaları Nelerdir?

Terapi kişilerin;

 • Zorluklar karşısında kendilerini daha güçlü hissetmelerine
 • Gelişimlerine engel olan davranışları değiştirmelerine 
 • Kendileriyle ilgili mevcut olan olumsuz düşünce kalıplarını irdelemelerine 
 • Geçmişten gelen acıları dindirmelerine 
 • İletişim ve ilişki kurma yetkinliklerini geliştirmelerine 
 • Gelecek ile ilgili hedeflerini belirlemelerine 
 • Özgüvenlerini arttırmalarına 
 • Mental sağlık sorunlarının getirdiği semptomlarla baş etmelerine 
 • Korku, öfke, yas gibi güçlü duygularla başa çıkabilmelerine 
 • Problem çözme yeteneklerini geliştirebilmelerine yardımcı olur. 

   

Terapi Türleri Nelerdir?

 

Günümüzde aile ve grup üyelerini de kapsayan birçok farklı terapi türü uygulanmaktadır. Size en uygun terapi yönteminin hangisi olduğunu ve bu yöntemin nasıl uygulandığını psikoterapistinize 

danışabilirsiniz. Psikoloğunuzun bu konudaki düşüncelerini öğrenmeniz terapinin çok daha verimli 

olmasını sağlayacaktır. Bazen psikoterapistler danışanlarına en yüksek faydayı sağlayabilmek adına farklı terapi yaklaşımlarını sentezleme yöntemini de seçebilirler. 

 

Uygulamada en çok tercih edilen terapi türleri aşağıdaki gibidir; 

 

 • Bilişsel- Davranışçı Terapi: Yaklaşımın bilişsel yönü kişilerin yaşamlarıyla ilgili pozitif değer ve inanç kalıpları oluşturabilmelerine odaklanırken davranışsal tarafı ise sağlıklı seçimler yapabilme yetkinliğinin geliştirilmesine odaklanır. Bilişsel- Davranışçı terapiuygulamaları özellikle depresyon, anksiyete ve bipolar bozuklukların tedavisinde tercih edilen en etkili yaklaşımlardan biridir. 
 • Kişiler arası Terapi: Özellikle iletişim, ilişki kurma gibi yeteneklere odaklanan kişiler arası terapi uygulamaları kişilerin duygularını sağlıklı bir biçimde ifade edebilmelerini sağlamayı amaçlar. depresyon tedavisinde en iyi sonuç veren yaklaşımlardan biridir. Kişilerarası ve Sosyal Ritim Terapisi olarak da uygulanabilen yaklaşım yöntemi özellikle bipolar bozuklukların tedavisinde son derece etkilidir. 
 • Aile Terapisi: Aile üyelerinin birbirleriyle olan iletişim problemlerini ve çatışmalarını çözümleyebilmelerine, aralarındaki bağı kuvvetlendirmelerine odaklanan aile terapisi özellikle yeme bozuklukları ve bipolar bozuklukların tedavisinde tercih edilen yaklaşımlardan biridir. 
 • Psikodinamik Terapi: Psikodinamik terapi, kişilerin düşünce ve eylemlerine etki eden, bilinçaltında yatan duyguları ve motivasyonlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olan bir terapi türüdür. 
 • Sanat Terapisi: Müzik, dans, resim gibi sanat formlarını içeren, kişilerin duygularını ifade etmelerine yardımcı olabilmeyi amaçlayan bir terapi türüdür. 
 • Psikoeğitim: Kişilerin mental sağlık alanını ve psikolojik sağlığın yaşam için önemini daha iyi anlamalarını ve tedaviye yardımcı olabilecek yolları keşfetmeyi amaçlar. 

 

Terapiden Ne Beklemeliyim? 

 

Destek almak istediğiniz konuya ve kişisel durumunuza göre terapi kısa süreli ya da uzun süreli olarak uygulanabilir. Terapist görüşmeleri genellikle haftada bir kez, elli dakika olarak gerçekleştirilir ancak kişisel ihtiyaçlara ve terapistinizin yönlendirmelerine göre görüşme araları sıklaştırılabilir ya da uzatılabilir. İlk görüşmede amaç psikoterapistin sizi tanıması ve en verimli tedavi yöntemine karar verilmesi olacaktır. 

Terapi görüşmelerinde kendinizi güvende ve anlaşılıyor hissetmeniz son derece önemlidir. Bu nedenle terapistinizi seçerken hangi özelliklerin sizi daha rahat hissettireceğine karar vermenizde fayda olacaktır.

 

Örneğin psikoterapistinizin;

 

 • Erkek ya da kadın olması
 • Yaşça sizden büyük ya da küçük olması 
 • Kültürel geçmişinin sizinle benzer özelliklerde olması 
 • İletişim biçiminin resmi ya da arkadaşça olması gibi sizin için önemli olan kriterleri belirlemeniz ve seçiminizi bu yönde yapmanız daha verimli olabilir.

Terapiyle amaçlanan değişimlere ulaşmak zaman alabilir. Ancak doğru yöntemlerle uygulanan psikolojik destek çalışmalarıyla yaşamla mücadele etmek için gereken yeteneklerinizi geliştirebilir, ilişkilerinizi ve kişisel problemlerinizi düzeltme yolunda büyük adımlar atabilirsiniz. Ancak doğru yöntemlerle uygulanan psikolojik destek çalışmalarıyla yaşamla mücadele etmek için gereken yeteneklerinizi geliştirebilir, ilişkilerinizi ve kişisel problemlerinizi düzeltme yolunda büyük adımlar atabilirsiniz.